Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titular)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titular)

SC COMIR SRL cu sediul in Craiova, str. Teilor, nr.101, titular al proiectului
AMPLASARE REZERVOR DE OXIGEN SI INSTALATIILE ANEXE DE CATRE MESSER ROMANIA GAZ SRL
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Craiova – AVIZARE FARA ACORD DE MEDIU,
pentru proiectul AMPLASARE REZERVOR DE OXIGEN SI INSTALATIIELE ANEXE DE CATRE MESSER ROMANIA GAZ SRL, propus a fi amplasat in Craiova,
strada Teilor nr.101.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rares, nr.1, in zilele de L-V, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare (in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt) pana la data de 08.11.2011.

Obiectul: proiectare si executie hala industriala pentru reparatie tehnica militara
Beneficiar: UM 02517
Receptie: 15.10. 2013
Valoare: 2.700.000
Componenta investitie:
– Racord electric 20 kv, L = 1200 m.
– Captare si inmagazinare apa: put forat (H = 60 m.; rezervor apa POLSTIF – V = 112 m3)
– Statie de pompare
– Retele din incinta: apa, canal, electrice
– Dimensiuni hala propriu zisa L+l+h = 36x16x6:
– Structura metalica alcatuita din stalpi IP300, grinzi I324
– Structura beton (cat. A de pericol de incendiu) – stalpi+grinzi din beton armat
– Poduri rulante – 2 buc
– Un pod rulant 1 tf antiex cu o deschidere de 6 m si un pod rulant 2 tf cu o deschidere de 6,2m
– Compartiment administratie: grup sanitar, birouri
– Finisaje
– Pardoseli din beton armat protejat cu rasini epoxidice antistatice si antiscantei
– Pardoseli din covor PVC antistatic
– Pardoseli gresie, parchet in functie de destinatie
– Platforma si drum de acces din beton
– Detalii: conform poze anexate.

Beneficiar: ICMET-Institutul National de Cercetare -Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica – CRAIOVA
Valoare: 165422
P.I.F: iunie 2013
Caracteristici: Intreg sistemul hidroizolator compus din polistiren expandat 5cm + geotextile + membrana PVC, in suprafata de 2300mp

Beneficiar: Comuna Celaru, judetul Dolj
PIF: 10.2011
Valoare: 8.145.788
Caracteristici:
Au fost executate lucrari de canalizare menajera,
retele de canalizare in lungime de 12900 ml ( Tub canalizare PVC SN 4, DN 250mm=3520 ml, Tub de canalizare PVC SN 4,
Dn 400mm = 100m , Tub canalizare PVC , SN 4 , Dn 300mm = 9530 m ) ,
camine din PE cu capace carosabile, camine de racord, subtraversari de drumuri, 6 statii de pompare,
1 statie de epurare Quz mediu 480m3/zi Quz maxim 600m3/zi; S-a executat drum din beton asfaltic pe o fundatie
din balast si piatra sparta, in suprafata de 12 390 m2, podete din tuburi de beton si rigole pereate din beton;
Au fost executate retele de alimentare cu apa cu diametrul 32-90 mm din teava de PEHD in lungime de 7871 ml, montaj
cismele stradale si foraj orizontal pentru subtraversari de drumuri, desfacere si refacere sistem rutier imbracaminte de beton si asfalt.

Beneficiar: SC CEZ DISTRIBUTIE SA
PIF: 25.06.2011
Valoare: 1.536.134
Caracteristici:
in cadrul proiectului s-a realizat o noua schema de distributie 0.4KV.
In scopul cresterii gradului de siguranta in alimentarea electrica a consumatorilor prin inlocuirea cablurilor cu sectiune necorespunzatoare,
inlocuirea linilor electrice subterane cu uzura fizica pronuntata si inlocuirea cutiilor de distributie de scara cu uzura avansata .
S-au avut in vedere Postul de transformare 124, 354,392, 127, 104, 414, 105, 106, 126 si 125.
S-au inlocuit urmatoarele capacitati fizice : cablu ACYABY 3X185+95 -3420 m, cablu ACYABY 3X240+120- 5225 m, firide de distributie
tip E2 – 92 buc, firide de distributie E3-2 buc.

Beneficiar: SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI
PIF: 23.11.2009
Valoare: 6.044.521.
Caracteristici:
in cadrul acestui proiect s-au executat lucrari de constructii si arhitectura, instalatii electrice
si de automatizare montaj si procurare utilate tehnologice aferente lucrarii , montaj conducte conducte tehnologice .

Beneficiar: Privat
Constructie: S+P+1+M
P.I.F.: martie 2010
Valoare: 789000
Caracteristici:
Fundatii b.a.; structura din cadre cu inchideri din caramida cu goluri, etc.

Beneficiar: Primaria Municipiului Tg. Jiu
PIF: 19.11.2008
Valoare: 6.195.588
Caracteristici:
Reteaua de canalizare face conexiunea intre statia de epurare existenta, locuintele din strada Victoriei,
pe de o parte, si dintre raul Jiu si gurile de colectare ape pluviale amplasate pe strada Victoriei si strazile adiacnete, pe de alta parte.
Colectorul de apa pluviala este construit din tuburi de beton armat cu diametru de 1600 mm., camine de beton armat,
guri de scurgere din beton racordate la colectorul principal.
Colectorul de apa menajera este alcatuit din tevi PAFSIN (poliester armat cu fibra de sticla) cu Dn = 600 mm.

Probleme ce au trebuit rezolvate:
– diametrul conductelor si greutatea lor pe ml solicita un traseu cu latime de cca. 8,00 m., pentru efectuarea operatiilor de:
sapatura L= 3,00 m., h = 4,00m.
depozitare tevi langa transee l = 2,00 m.
acces macara pentru montaj l = 3,00 m.

In aceste conditii, a fost necesar:
defrisarea pe o lungime de circa 500 ml a arborilor si a vegetatiei intre raul Jiu si locuintele cetatenilor
devierea circulatiei de pe strada Victoriei pe o centura ocolitoare care s-a amenajat in acest sens (L – 2 km, l = 10 m)
subzidirea pentru consolidarea fundatiilor la casele din imediata vecinatate a traseului (L = 120 ml), de o parte si de alta a acestuia.
Latimea fiind de cca 4 m., a solicitat o alta tehnologie: sapatura cu excavatorul pe senile pe lungime de cca 14 ml., introducere in sant a tubului,
impingere in mufa tubului existent, astupare sant, deplasare excavator pe zona astupata.
Practic, lansarea tuburilor s-a realizat prin amplasarea utilajului de ridicat pe axul longitudinal al santului si nu pe partea laterala a santului,
cum se procedeaza in conditii normale.

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
PIF: 31.12.2007
Valoare: 1.081.149
Caracteristici:
In cadrul contractului s-au executat demolari, consolidare a structurii de rezistenta, compartimentari cu pereti din rigips,
zugraveli cu var lavabil, montaj usi, ferestre, instalatii sanitare, termice, electrice, instalatii de tratare a aerului si
lucrari de montaj instalatii gaze medicinale.