Despre noi

Societatea comercila COMIR SRL este o companie prestatoare de o gama larga de servicii in domeniul : Constructiilor civile industrial si agricole, Retelelor de gaze naturale, apa si canal, Instalatii petroliere, electrice joasa-medie tensiune, telecomunicatii, Drumuri, Platforme betonate, etc

trofeu1Compania COMIR Craiova si-a adaptat permanent metodologia si serviciile astfel incit sa poata raspunde cerintelor ulterioare ale clientilor in timpul derularii proiectelor.

Proiectantii experimentati ai firmei COMIR Craiova ofera solutii de executie a proiectelor la un pret competitiv, intr-un timp de realizare scurt prin intermediul proiectarii asistate de calculator. Proiectarea si desenarea asistata de calculator precum si gradul ridicat de pregatire a specialistilor este o componenta de baza a firmei COMIR SRL

Politica de mediu a SC Comir SRL specializata in furnizarea de servicii de constructii-montaj si instalatii este constienta de impactul generat de activitatile, produsele si serviciile sale asupra mediului si de faptul ca prevenirea poluarii mediului reprezinta o parte importanta din responsabilitatile ce-i revin fata de angajati, clienti si public.

trofeu2Impreuna cu toti angajatii, vom implementa acele strategii care sa conduca la afaceri de succes si sa asigure cel mai mare beneficiu, fara sa compromitem posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface necesitatile proprii.

Implementarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 ne angajeaza la prevenirea poluarii si la imbunatatirea performantei noastre de mediu, la respectarea cerintelor legale, a reglementarilor de mediu si la alte cerinte pe care organizatia noastra le-a adoptat.

Conlucrarea cu clientul nostru si cu furnizorii pentru a asigura un comportament adecvat cu politica de mediu a societatii noastre. Vom furniza informatii si asistenta pentru a-i sprijini in eforturile lor in implementarea unui sistem de management de mediu. Conducerea fiecarei directii este responsabila pentru educarea, instruirea si motivarea angajatilor in sensul intelegerii si respectarii angajamentelor din cadrul politicii noastre de mediu. Politici de calitate La baza proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii este Mesajul Directorului General si obiectivele in domeniul calitatii aprobate de catre acesta. Aceste documente sunt cunoscute de catre intreg personalul organizatiei si prezentate la instruirile privind problemele in domeniul calitatii.

premiu_acordatDirectorul General al organizatiei a definit obiectivele precum si angajamentul referitor la calitate, politica in domeniul calitatii, analizata si actualizata periodic, fiind adecvata atat scopurilor organizatorice cat si asteptarilor si cerintelor clientului si societatii.

Pentru atingerea obiectivelor propuse anual, Directorul General urmareste:Concentrarea tuturor resurselor in vederea satisfacerii clientului;

Identificarea, documentarea si conducerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea obiectivelor calitatii, stabilind in fisele de post atributiile, responsabilitatile si competentele fiecarei persoane implicate in aceste activitati;

Evitarea producerii avariilor, accidentelor si incidentelor;

Protectia mediului inconjurator si implementarea si certificarea SMM;

Corelarea obiectivelor de managementul calitatii cu alte obiective si asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;

Respectarea stricta a documentatiei tehnice si a procedurilor, fiselor tehnologice, prescriptiilor si normativelor aplicabile in timpul proceselor;

Eliminarea neconformitatilor, accentul punandu-se pe prevenirea acestora, de cate ori este posibil;

DIPLOMA2
Incurajarea personalului de a semnala erorile si disfunctionalitatile;

Aprovizionarea numai de la furnizori evaluati si acceptati;

Revizuirea si imbunatatirea performantelor serviciilor;

Motivarea personalului pentru realizarea calitatii, adica corelarea necesitatilor si intereselor personalului cu indeplinirea obiectivelor si sarcinilor de calitate;

Cunoasterea, intelegerea si implementarea politicii adoptate la toate nivelurile ierarhice si organizatorice;

Analiza periodica, de catre conducere, a stadiului, evolutiei si eficientei sistemului de management al calitatii;

Asigurarea resurselor necesare pentru functionarea SMC;

Rezolvarea intr-un termen cat mai scurt a oricaror posibile reclamatii sau nemultumiri ale clientului.